Skyggen og såringer – om skyggen i jungiansk forstand og dens oprindelse i de tidlige såringer.

Selvom ingen af ​​os ville bevidst vælge at blive såret, er såring en invitation og en indvielse i en sjælsrejse, der er enestående  og helt vores egen. Når vi beskæftiger os med konsekvenserne af vores såringer fra barndommen, dvs. vores skygge, lærer vi os at blive gradvist hele.

Bortset fra den oprindelige sårings smerte, opstår smerten og lidelsen i det Jung kalder ‘skyggen’, fordi den for det meste er ubevidst, og som vi har med os hele livet. Dens sande natur er ikke indlysende. Vi tør  og kan som oftest ikke se den direkte i ansigtet af frygt for, at vi vil blive såret igen. Når skyggen udløses, bliver vi frustreret eller vrede, eller oplever en anden vanskelig følelse. Vi ser ikke en kilde til disse følelser inde i os selv, så vi projicerer dem udad i vores relationer. Vi bebrejder andre for vores elendighed. Vi føler os som offer og magtesløse. Det vi ikke ser er, at nogle upåagtede ubevidste stykker og dele af os – skjult i skyggen – gennemgår en smertefuld fødselsproces.

Essensen af ​​skyggearbejde er at skifte fokus fra det, det er udenfor os, der udløser vores smerte, til det er inden for os, der kæmper for at blive født. Dette er i høj grad et spørgsmål om at tage ansvar for vores smerte og såring og gøre det, der er ubevidst, bevidst.

Udfordringen er at indse, at andre ikke forårsager vores lidelse, at vi ikke er ofre, og at vi kan vælge en anden slags oplevelse. Når vi går dybere ind i processen, begynder vi at indse, at den kraft, vi føler, vi ikke har, holdes af skyggen – den del af os selv, som vi har givet væk gennem overføringer (projektioner) på andre.

Jung betragtede skyggen for at være tærskelsvogter for det ubevidste og en primær katalysator for individation. Skyggen omfatter blandt andet det aspekt af psyken, der er såret og som kræver helbredelse. Denne helbredelse er en livslang rejse, der cirkler omkring, hvad vi kan kalde et kerneproblem. Kerneproblemer udgør et fokuspunkt for følelsesmæssig, psykologisk og åndelig vækst i løbet af livet. Alle skygge-såringer er unikke for den person, der lider dem, og kræver nogle terapeutiske undersøgelser. Ved hjælp af vores viden om skygge-teori kan vi dialog med vores selv og terapeut belyse, hvad der er blevet holdt i mørket.