Tag Archive for: Skyggen

Parforholdet i krise

Ifølge John Gottman er venskab det mest fundamentale for et berigende parforhold.

Hvis to mennesker i et kærlighedsforhold også er venner er det nemmere for dem at løse konflikter, belastninger og også overleve kriser. Der er dog adfærdsformer der potentielt kan skade et hvilket som helst forhold. Disse er: Skarp og hård kommunikation, kritik, foragt, forsvar, forskansning, det at omslutte – ’kvæle’ sin partner med for megen opmærksomhed eller omsorg.

Læs mere

Selvom ingen af ​​os ville bevidst vælge at blive såret, er såring en invitation og en indvielse i en sjælsrejse, der er enestående  og helt vores egen. Når vi beskæftiger os med konsekvenserne af vores såringer fra barndommen, dvs. vores skygge, lærer vi os at blive gradvist hele.

Læs mere