Hvordan virker terapien?

Hvordan virker terapien?

Der er mange komponenter i en effektiv terapi – lige fra specifikke teknikker så som at identificere, bevidstgøre og udfordre selvbegrænsende og selvkritiske tankemønstre, identificering af jegets forsvarsmekanismer – til ressourceopbygning, integration og følelsesmæssig bearbejdning af svære omstændigheder eller traumatiske begivenheder.

Forskningen tyder på at en af de mest effektive forandringsagenter i terapien er den terapeutiske alliance. Alliancen har noget at gøre med den måde hvorpå du og din terapeut arbejder sammen. Det er derfor yderst vigtigt at du finder en terapeut som du har tillid til og som du kommunikerer godt med.

Som forløbet skrider frem og du udvikler dig i terapien kan du opleve at dine oprindelige mål med terapien ændrer sig   – gennem det at du har fået løst nogle problematikker, og du har fået ny forståelse og indsigt. Her er det vigtigt at terapeut og du så fortsat er ’tunet ind’ på den samme kanal – og følger en vej som I er enige om.