Jungs typebestemmelse – typologi

Jungiansk terapi; jungiansk typologi

En terapeut kan undertiden gøre brug af typebestemmelse af en klient i terapien. Dette er ikke for at kategorisere klienten, men snarere for måske hurtigere at kunne hjælpe klienten til at se på sine forsvarsmekanismer og mønstre og nå sit fulde potentiale.

Vi har alle nogle for os naturlige måder at reagere og handle på, som muligvis er medfødte. Jung opererer med en typologi der indeholder en række modsætningspar: Man kan være introvert eller ekstrovert, et sanse-menneske eller intuitiv, et tænke- eller følemenneske, eller hurtig til at afgive sin mening om en sag (judgement) eller mere overvejende i sin beslutningsproces (perception). Jungs typologi fortæller om, hvordan vi agerer i verden, hvordan vi tænker, vælger, handler, relaterer og kommunikerer; hvad der gør os trygge, glade, vrede etc.

Du kan læse om typologien – som i moderne ledelsessprog kaldes for enten Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) eller Jung’s Type Indicator (JTI) og også tage en Jung type test på:

https://indadvendt.dk/test.php