Behandling af personlige- og personfølsomme oplysninger

Den 25. maj 2018 trådte EUs nye persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Usource og psykoterapeut Ulla Skram følger denne forordning og behandler person- og personfølsomme oplysninger på følgende vis:

Mail sendes og modtages via et webbaseret og sikkert system. Mailudveksling mellem klient og terapeut slettes senest 3 måneder efter at forløbet er stoppet eller afsluttet. Usource sikrer med sin databehandleraftale at alle kravene i den nye lovgivning bliver efterlevet.

Fakturaer udstedes og udleveres på stedet eller sendes via EAN. Eneste persondata der gemmes er navn, telefonnummer og evt. mailadresse, samt definition af ydelsen; terapi, coaching, etc. Oplysningerne gemmes i 5 år jf. regnskabsloven.

Kalender-, klient og sessionsaftaler gemmes altid kun med initialer, F.eks. vil klienten Ulla Skram – gemmes under ’US’.

Notater fra sessioner noteres opbevares aflåst og slettes den dag forløbet afsluttes.

Revisionsfirmaet Willads & Vibe-hastrup registrerede revisorer, Helsingør, varetager revision af regnskaber og udarbejdelse af årsregnskaber. Willads & Vibe-hastrup sikrer med sin databehandleraftale at der leves op til alle krav omkring håndtering af person- og personfølsomme oplysninger.

Siden usource.dk er designet og hostet hos nordicway.dk. Siderne anvender cookies til at huske vigtige indstillinger og til statistik. En cookie er en lille tekstfil, som din browser gemmer for at kunne genkende den ved senere besøg. Cookies på ovennævnte sider gemmer ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus. Du kan til enhver tid slette og kontrollere cookies i din browser. Nordicway sikrer med deres databehandleraftale at de lever op til alle kravene i den nye lovgivning.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er undertegnede til enhver tid forpligtet til at leve op til foreningens vedtægter og krav omkring tavshedspligt, etik, supervision og egenterapi m.v.

Har du spørgsmål til håndtering af persondata og personfølsomme oplysninger er du altid meget velkommen til at tage kontakt på

skram@usource.dk

OPLYSNINGER VI INDSAMLER:

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • E -mail

HVORDAN VI BRUGER DIN INFORMATION:

Vi vil bruge de oplysninger, vi indsamler om dig til følgende formål:

  • Administrationsinformation

Hvis vi ønsker at bruge dine oplysninger til andre formål, vil vi bede dig om samtykke og

Vi vil kun bruge dine oplysninger ved modtagelse af dit samtykke og derefter kun til formålene

som giver samtykke, medmindre vi er forpligtet til at gøre andet ved lov.

HVORDAN VI DELER DIN INFORMATION:

Vi overfører ikke dine personlige oplysninger til tredjemand uden at søge din

samtykke, undtagen i begrænsede tilfælde som beskrevet nedenfor:

  • Analytics

Vi kræver, at sådanne tredjeparter kun bruger de personlige oplysninger, vi overfører til dem til

det formål, hvortil den blev overført, og ikke at beholde den i længere tid, end der kræves til

opfylder det nævnte formål.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger for følgende: (1) for at overholde

gældende lov, forskrift, domstolsafgørelse eller anden juridisk proces (2) for at håndhæve din

aftaler med os, herunder denne fortrolighedspolitik; eller (3) for at reagere på påstande om, at din brug

af tjenesten krænker enhver tredjeparts rettigheder. Hvis tjenesten eller vores virksomhed fusioneres eller

erhvervet med et andet selskab, vil dine oplysninger være et af de aktiver, der er

overført til den nye ejer.

Med venlig hilsen

Psykoterapeut Ulla Skram
Åskellet 6
3250 Gilleleje

Cvr. 31109590