Psykoterapi og parterapi

“Når skyggen får lys, er den ikke længere din skygge. Den er en del af din udvidede bevidsthed”

Hvad er psykoterapi?

Grundlæggende set er psykoterapi en ’talekur’, det at lette sit hjerte til en betroet professionel. Terapeuten udøver kunsten at lytte med empati, og gennem samtale  og metoder til spejling og indsigt at hjælpe klienten til  mental-åndelig vækst og forløsning fra – og integration af – ubevidste konflikter, tankemønstre, undertrykte følelser og problemer med relationer.
Freuds – og senere Jungs – arbejde med psykoanalysen har givet grobund for alle senere former for dynamisk psykoterapi.
Den psykoterapeutiske tankegang er fundamentalt udviklingspræget, og ser det enkelte menneske som enestående i dets sociale, kulturelle og udviklingsmæssige sammenhæng. Og fortiden og de udviklingsmæssige faser som enhver gennemgår, er altid nærværende…Læs mere om temaer i terapien under menupunktet ‘Blog’

Metoden

Jung skrev engang i sine erindringer at man som terapeut må opfinde et helt nyt sprog til hver enkelte klient. Så der er tale om en kreativ og to-vejs interaktiv proces. Psykoterapeuten, på sin side, har sin fulde opmærksomhed på klienten samt forståelse og accept af såvel den unikke personlighed som den problematik han eller hun præsenterer. Terapeuten inddrager derudover psykodynamiske principper så som fokus på og arbejde med tidligere erfaringer med bl.a. omsorgspersoner, tilknytningsmønstre, overføring, samt arbejde med det ubevidste – gennem fx drømmetydning og aktiv visualisering. Læs mere om min metode under menupunktet ‘Blog’

Parterapi – følelsernes budskab

Når par søger terapi er det ofte pga manglende evne til at løse konflikter, kommunikationsudfordringer, utroskab, manglende ‘gnist’, tillid, tryghed eller forståelse. Det primære formål med parterapi er at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold,  og gennem terapien støtte parret i at ændre på de negative mønstre, som parrene oplever at side fast i, og som er ødelæggende for parforholdet. Jeg arbejder med udgangspunkt i den emotionsfokuseret model, med følelser der har rod i tilknytnings- og såringsmønstre, for sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.