Psykoterapi og parterapi

“Når skyggen får lys, er den ikke længere din skygge. Den er en del af din udvidede bevidsthed”

Hvad er psykoterapi?

Grundlæggende set er psykoterapi en ’talekur’, det at lette sit hjerte til en betroet professionel.
Jeg lytter aktivt med empati – og gennem samtale og metoder til spejling og indsigt, hjælper jeg dig til  mental-åndelig vækst – dvs. bevidstgørelse af ubevidste konflikter, tankemønstre, undertrykte følelser og problemer med relationer.

Jungs arbejde med psykoanalysen har givet grobund for alle senere former for dynamisk psykoterapi. Den psykoterapeutiske tankegang ser det enkelte menneske som unikt i dets sociale, kulturelle og udviklingsmæssige sammenhæng. Og fortiden med de udviklingsmæssige faser som enhver gennemgår, er altid nærværende…Læs mere om temaer i terapien under menupunktet ‘Blog’

Metoden

Jung skrev engang i sine erindringer at man som terapeut må opfinde et helt nyt sprog til hver enkelte klient. Så der er tale om en kreativ og to-vejs interaktiv proces. Et sam-arbejde.

Jeg har min fulde opmærksomhed på dig og ser din unikke personlighed & problematik.

Jeg har fokus på  tidligere erfaringer med bl.a. omsorgspersoner, tilknytningsmønstre og overføring, og jeg arbejder med de ubevidste mekanismer og symbolikker gennem drømmetydning og visualiseringer.

Læs mere om min metode under menupunktet ‘Blog’

EFT Parterapi

Parterapi – følelsernes budskab

Det primære formål med parterapi er at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold,  og gennem terapien støtte jer i at ændre på de negative mønstre, som I oplever at side fast i, og som er ødelæggende for parforholdet.

Jeg tager udgangspunkt i den emotions-fokuserede model, med følelser der har rod i tilknytnings- og såringsmønstre, for sammen med jer at skabe en mere tryg relation, hvor I bliver bedre  til at forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.